ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το εργοστάσιο του Andezeno καταλαμβάνει επιφάνεια 50.000 m2 εκ των οποίων 16.000 στεγασμένα.
Είναι η έδρα της γενικής, εμπορικής, διοικητικής και λογιστικής διαχείρισης. Στη μονάδα αυτή παράγονται οι ξηρές τροφές για σκύλους, γάτες και άλογα με μέγιστη ικανότητα παραγωγής 100.000 τόνους ετησίως.  Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής με τη δημιουργία εντελώς αυτοματοποιημένων γραμμών υψηλής τεχνολογίας που ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή για να διασφαλίζεται η σωστή δοσολογία των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.  Η διαχείριση όλων των ροών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται με πληροφορίες που μεταφέρονται και ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα τελευταίας γενιάς.

   

MIGLIORCANE
MIGLIORCANE Prestige
MIGLIORCANE UNICO
MIGLIORCANE I PREFERITI -ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ-
MIOCANE
MIGLIORCANE Professional Nutribene
MIGLIORCANE Professional
MIGLIORGATTO
MIGLIORGATTO UNICO
MIGLIORGATTO Sterilized
MIOGATTO
MIGLIORGATTO Professional
Nutribene
MIGLIORGATTO Professional
Alimenti per Cavalli
Εξουσιοδοτώ την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 196/03


Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003  «Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων», η Morando Spa ενημερώνει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με μόνο σκοπό την κοινοποίηση πληροφοριών, πρωτοβουλιών και των εκδηλώσεων που αφορούν τη Morando Spa. 
Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στο ενηµερωτικό δελτίο, παρέχετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ενός καταλόγου ιδιωτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επιθυμούν να ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες μας. Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται με μέσα ικανά να εγγυηθούν την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγονται. 
Το κείμενο του νομοθετικού διατάγματος είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.garanteprivacy.it. 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση ufficiostampa@morando.it