Η πωλήσεις στην αγορά εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύκλος εξαγωγικών εργασιών της Morando S.p.A. ξεπερνούν σήμερα το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών, τόσο στις μεγάλες αλυσίδες (σούπερ-μάρκετ, πολυκαταστήματα) όσο και στα εξειδικευμένα σημεία πώλησης (καταστήματα, κέντρα κήπου και κτηνιατρεία).

  Επικοινωνία: export.dept@morando.it

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει στην αγορά του εξωτερικού μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας χάρη και στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ και Ε&Α. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, μέσω της προσφοράς πλήρους σειράς διαθέσιμων προϊόντων. Αποστολή μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων, ακολουθώντας τις τάσεις των αγορών.  Για την επίτευξη αυτών των στόχων αναπτύσσεται δραστηριότητα από κοινού εμπορικής προώθησης και επιτυγχάνεται υψηλή αναγνωρισιμότητα του σήματος μεταξύ σημερινών και μελλοντικών πελατών.  Χάρη στις προσπάθειες του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), η Morando S.p.A. είναι σε θέση να βελτιώνει και να ανανεώνει διαρκώς τα προϊόντα της που είναι πάντα εγκαίρως διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η αρχή της φιλοσοφίας των πωλήσεων για τις εξαγωγές είναι το «selling in actions». Η Morando SpA δεν θέλει να είναι απλώς ένας προμηθευτής για διανομείς και βασικούς πελάτες, αλλά αναζητά τη συνεργασία παρέχοντας σημαντική υποστήριξη με σκοπό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τελικού πελάτη τόσο με τα προϊόντα όσο και με τις υπηρεσίες της.  Χάρη στην ομαδική μέθοδο εργασίας και την αντίληψη «προσανατολισμός προς το μάρκετινγκ», η Επιχείρηση είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τάσεις των διαφόρων αγορών και να προβλέπει τις ανάγκες τους. Η συνεχής συνεργασία με τους εταίρους εξασφαλίζει την αποτελεσματική διανομή των προϊόντων και την παρουσία σε όλες τις περιοχές. 

SOLUTION PROVIDER
Το εσωτερικό εργαστήριο και το γραφείο εξαγωγών λειτουργούν από κοινού για να αναλύουν τις ανάγκες των ζώων, να προσφέρουν την καλύτερη λύση και το καλύτερο προϊόν για κάθε χώρα εισαγωγής. Το γραφείο λειτουργεί επίσης και ως γραφείο υποστήριξης για να ενημερώνει τους πωλητές και τους συνεργάτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη διατροφική εκπαίδευση.  Χάρη σε εξατομικευμένα προγράμματα και επιχειρηματικά σχέδια για κάθε εισαγωγέα/διανομέα, η Morando S.p.A. είναι σε θέση να δημιουργεί την καλύτερη προσφορά ανάλογα με τις δυνατότητες του εταίρου και τις τάσεις της αγοράς.  Χάρη στο λειτουργικό σύστημα μάρκετινγκ, μπορούμε να αναπτύσσουμε ειδικά προγράμματα για κάθε εταίρο διατηρώντας ενιαία ταυτότητα σήματος και στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες στο εξωτερικό με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη του σήματος.  Στόχος μας είναι διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την εξωτερική αγορά, επιλέγοντας νέους πιθανούς και αξιόπιστους εταίρους στις χώρες στις οποίες δεν είμαστε ακόμη παρόντες.