ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ANDEZENO

Το εργοστάσιο μας στο Andezeno εκτίνεται σε μια έκταση 50.000 τ.μ. εκ των
οποίων τα 16.000 τ.μ. είναι καλυμμένα.
Αυτή είναι και η έδρα της κεντρικής διεύθυνσης, αλλά και των τμημάτων
εμπορίου, διαχείρισης, και λογιστικής. Σε αυτή την παραγωγική έδρα
παράγονται οι ξηρές τροφές για σκύλους, γάτες και άλογα, με μια δυνατότητα
παραγωγής της τάξεως των 100.000 τόνων τον χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια, αξιόλογες ήταν οι επενδύσεις για την υποστήριξη της
παραγωγής, των οποίων οι γραμμές εξοπλίστικαν με εγκαταστάσεις υψηλής
τεχνολογίας, απόλυτου αυτοματισμού και διαχείρισης, διαμέσου λογισμικού
που εγγυάται την σωστή δοσολογία των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται.
Όλες οι ροές πληροφοριών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων είναι
διαχειριζόμενες απο υπολογιστές και προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας