ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ANDEZENO

Το εργοστάσιο του Andezeno καταλαμβάνει επιφάνεια 50.000 m2 εκ των οποίων 16.000 στεγασμένα. Είναι η έδρα της γενικής, εμπορικής, διοικητικής και λογιστικής διαχείρισης.  Στη μονάδα αυτή παράγονται οι ξηρές τροφές για σκύλους, γάτες και άλογα με μέγιστη ικανότητα παραγωγής 100.000 τόνους ετησίως.  Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής με τη δημιουργία εντελώς αυτοματοποιημένων γραμμών υψηλής τεχνολογίας που ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή για να διασφαλίζεται η σωστή δοσολογία των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.  Η διαχείριση όλων των ροών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται με πληροφορίες που μεταφέρονται και ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα τελευταίας γενιάς